Pracuj z nami

NEWS

Skatepark i betong - Zielonka

Vi begynner å bygge en skatepark i Zielonka! Anlegget i Zielonka er en kombinasjon av en skatepark i betong og en modulær Vert Ramp. Den totale kjøreflaten er på hele 1470 m2. Anlegget er delt inn i 4 seksjoner. Her finner du blant annet - Barnesone for de yngste brukerne, som også fungerer som en oppvarmingsseksjon, - en bowlinghall i to nivåer, - en omfattende Street-seksjon, - en skateparkseksjon for brukere som ønsker å utvikle parkferdighetene sine. Ved å kombinere alle disse seksjonene med Vert Ramp har vi skapt et anlegg som gjør det mulig for brukerne å utvikle sine ferdigheter i alle skatepark-idretter.